• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-12-11 21:19:54    
Sportske vesti pro�le nedelje

cri
Svetsko prvenstvo 2006. u plivanju za invalide odr�ano je od 2-8. decembra u ju�noafri�kom gradu Durbanu. Kineska delegacija je zauzela �etvrto mesto sa osvojenih 16 zlatnih, 17 srebrnih i 10 bronzanih medalja. Kineski takmi�ari su oborili svetske rekorde u 11 disciplina.

Me�unarodna fudbalska federacija ovih dana je u Cirihu saop�tila vreme i broj u�esnika na takmi�enju za Svetski kup 2010. u Ju�noafri�koj Republici. Prema saop�tenju, to takmi�enje �e biti odr�ano od 11. juna do 11. jula 2010. godine. Broj u�esnika na Svetskom kupu u Ju�noafri�koj Republici je isti kao i na ovogodi�njem Svetskom kupu odr�anom u Nema�koj, tj. 13 mesta za Evropu, 5 za Afriku, 4.5 za Aziju, 4.5 iz ju�ne Amerike, 3.5 iz srednje i severne Amerike i podru�je Karipskog mora, 0.5 sa Okeanije, kao i jedan za doma�ina Ju�noafri�ku Republiku.