• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-12-11 21:11:32    
Vest o pekin�koj Olimpijadi 2008.

cri
Generalni in�injer za gradjevinarstvo i portparol pekin�ke Olimpijade 2008. godine Vu �ingjun sedmog decembra u Pekingu je izjavio da �e do kraja 2007. godine, svi radovi na izgradnji stadiona i sportskih dvorana biti zavr�eni. Trenutno je u Pekingu u fazi izgradnje 25 sportskih dvorana, 15 igrali�ta za trening, kao i 5 relevantnih objekata. Ve�ina radova na izgradnji stadiona �Pti�ije gnezdo� i sportske dvorane ve� su zavr�eni, a pliva�ki centar �Vodena kocka� bi�e izgra�en u etapama. Pored navedenih, igrali�te za softbol u op�tini Fengtai i sportski centar u op�tini �aojanga ve� su u upotrebi.