Drugo zasedanje Svekineskog narodnog kongresa i Svekineskog narodnog političkog konsultativnog saveta 13. saziva_fororder_bannerhui
  • Otvoreno zasedanje Svekineskog narodnog kongresa_fororder_tou3

    Otvoreno zasedanje Svekineskog narodnog kongresa