China ABC

Igračka "čovek koji žanjem žito"

U kineskoj narodnoj umetnosti, ljudi upotrebljavajući trenje, udar, kretanja, vučenje i druge načine, prave igračke koje umeju da se kreću i zvuče, Igračka "čovek koji žanjem žito" je upravo vrsta takvih igrački.