China ABC

Narodnost i religija

Narodnost

 

[Pregled narodnosti]

Pregled narodnosti u Kini 

Nacionalna nauka i tehnologija u Kini

Narodnosti čiji je broj stanovnika po 100 hiljada ili manje

Kineska politika o nacionalnim manjinama

Kvalifikacija kadrova nacionalnih manjina

 

[Nacionalna privreda i društvo]

Privreda u područjima nacionalnih manjina Kine

Nacionalna nauka i tehnologija u Kini

Nacionalno obrazovanje u Kini

Nacionalna kultura u Kini

 

[Važni nacionalni praznici]

Važni nacionalni praznici u Kini

 

Religija

 

[Sadašnje religijsko stanje]

Sadašnje religijsko stanje u Kini

Glavne religije u Kini

 

[Kineska religijska politika i razmena]

Kineska religijska politika

Kontakti sa inostranstvom u religijskoj oblasti