China ABC

Su Wu osamljen ovčar

Tokom vladavine impera Han Vudi(140-87 pre naše ere), Su Vu je kao carski izaslanik da doputuje u područje Sjiongnu na Severu Kine. On je uspešno završio svoj zadatak i priprema da se vrati domovini. Tada se zbio sukob na visokom nivou unutar vladavine Sjiongnua što je sprečio njegovo vraćanje. On je zabranjen da se vrati domovini.

Kan, vladar Sjiongnua, je mu obećao bogatstvo i visoku funkciju da bi postao svoj pomoćnik. Su Vu je odbio njegov poziv. Kan je ga bacio u otvorenom rovu u jednom hladnom i snežnom danu bez hrane i vode. Iako je život na ivici smrti, Su Vu još Kana odbio.

Kan je veoma poštovao Su Vu zbog njegovog patriotizma prema svojoj domovini i nije želeo da ga ubije, takođe nije želeo da se vrati kući. Zato je odredio da ga pošalje u području Siberiju da bude ovčar. Pre odlaska Su Vu-a, Kan mu je rekao da će ga dozvoliti da se vrati kući samo kad ovan može da rodi.

Vreme leti, kosa i brada su promenile u belu boju. A i Kan i imper Han Vudi su umri, a Sjiongnu i dinastija Han su obnovili mir. Novi imper je nasledio presto i Su Vu je dozvoljen da se vrati kući.

Su Vu je, posle 19-godišnjih osamljenih i teških života u području Sjingnu, dobio žestoku dobrodošlicu kod ljudi dinastije Hana. Iako je prošlo oko 2000 godina, on je još kao heroj u srcu Kineza.