China ABC

Magični doktor---Hua Tuo

U kini, kad je bolesnik hteo jednog doktora, on ili ona moguće ovako kaže: ukoliko bi ovde drugi Hua Tuo''. Hua Tuo je veoma čuveni lekar iz Han dinastije, odnosno 2000 godina ranije koji je smatran kao magičnim doktorom ili božanskim lekarom koji može da izleči uskoro sve bolesnike.

Nije veoma jasno kad je rođen. Samo znamo da ga je Cao Cao, koji je rukovodilac vlade Vej oko 207.naše ere.

U istorijskim knjizima je zabeleženo to što Hua Tuo u 100-toj godini izgleda još kao mladić, pošto on je dobro znao kako čuva zdravlje. On nije imao interes na vladavinu ili novac, zato je odbio ponudu da bude lektor carske palate. Cao Cao ga je pozivao da leči njegovu glavobolju i pritesnio gad a bude njegov lični lector. Hua Tuo je kasnije zahtevao da napusti, za to je Cao Cao veoma ljut i da ga ubije.

Hua Tuo je ekspert u mnogim oblastima, kao na primer: bockanje iglom, ginekolog I hirurgija. On je otkrio raznovrsne biljne anestetike. On je takođe jedan od najranijih lekara koji koristi anestetike da smanji bolove bolesnika. Ali na žalost njen antične recepte su izgubljene.

Jednog puta Hua Tuo je izvršio operaciju koleno jedne dvadesetogodišnje devojke, čiji je levi koleno sedam godina oboleo od čira. On je izneo stvar zmijevog oblika od tog kolena, koristio je mnogo lekova na pozledu i devojka je ozdravlila nedelju dana kasnije. Sadašnji doktor smatra da je ta devojka obolela od steomielitisa, a stvar zmijevog oblika iznetog iz njenog kolena je jednu mrtvu kost.

Jednog dana, jedan starac je došao kod Hua Tuoa. Hua Tuo mu je rekao: tvoja bolest je hronična, ti treba da prihvata trbušnu operaciju koja može da pruduži tvoji život, ali kraće od deset godina. U drugoj strani, ova bolest ne može da krati tvoj život. Možeš da izabereše da živi sa njom. Taj bolesnik, koji se nalazi u velikom bolu, zatražio od lekara da mu pomogne da izbaci bol odmah i umro je tačno deset godina kasnije.

Hua Tuo je takođe imao smisla na internističku medicinu. On je mogao da ceni bolest preko boje lica, glasa i spoljne fizičke situacije bolesnika

Jednog puta, on je susreo jednog muškarca koji pije vino u restoranu. On mu je rekao da zaustavi da pije i vrati se kući odmah. Muškarac je pao od svog konjske zaprege i umro je nakon je stigao kući.

Tačna dijagnoza je preduslov za lekare koji leče bolesnike. Hua Tuo je uvek mogao da učini tačnu dijagnozu. Danas u mnogim krajevima možemo da vidimo spomenike posvećene memoraciji Hua Tuoa.