China ABC

Car Liu Bang

Liu Bang je bio osnivač dinastije Han ( 206. pre nove ere--220. godine).

Liu Bang se rodio u jednoj seljačkoj porodici, služio je kao niski funkcioner dinastije Ćin. Zbog toga što je oslobodio nekoliko zatvorenika, bio je u izbeglištvu. 209. godine pre nove ere, Liu Bang je u svojem rodnom mestu učestvovao u pobuni seljačke vojske na čijem su čelu Čen Šeng I Vu Guang.

Posle toga, vojska Liu Bang je napao prestonicu Sian Jang, završila je vladavinu dinastije Ćin. Pošto je Liu Bang ukinuo stroge zakone dinastije Ćin, njegova vojska je našla na ljubazan prijem naroda.

Liu Bang je takođe pokretao rat sa drugom snagom koja se protivila vladavini dinastije Ćin—Sjang Ju. 202. godine pre nove ere, 300 hiljada vojnika Liu Banga je okupio vojsku Sjang Jua, Sjang Ju je izvršio samoubistvo, a Liu Bang je najzad pobedio. Iste godine, Liu Bang je u provinciji Šendong proglasio osnivanje dinastije Han.

Liu Bang su imali mnoge opasne momenete u svojem životu. Nije dugo posle napada na prestonicu dinastije Ćin, on je teško preživeo u Hong Men banketu na kojem je general Sjang Jua planirao da ubije Liu Bang.

Liu Bang je preduzeo niz mera za unapređenje poljoprivrednog razvoja. On je u velikoj meri smanjio porez seljaka, oslobodio je zatvorenike I zarobljenike, raspustio je vojsku kako bi se vojnici vratili na poljoprivredne delatnosti. Zato je u tom periodu, populacija se znatno povećala.

Pored toga, on je nastavio da sprovede centraliam koji je stvorila dinastija Ćin.