China ABC

Ćing

Ćing je najstariji nacionalni muzički instrument u Kini. U drevnom vremenu, Ćing se zvao '' Ši '' ili '' Ming Ću ''.

Na početku, Ćing se koristio za muzičke svrhe. Kasnije, ova vrsta muzičkog instrumena uglavnom se upotrebljavala u carskoj palati. "Carska melodija", koja se izvodi upravo na instrumentima ''Ćing'' i "Bianzhong" i koja se uvek čula dok su imperatori izvršavali administrativne poslove.Melodija docarava svečanost carske palate.

U savremenoj Kini, iz grobnica drevnih knezova u provincijama Hubej otkriveno je više "Bianzhong" '' Ćing '' ''Ćin'' ''Se'' i drugih instrumenata.