China ABC

Leićin

Leićin je muzički instrument koji se pojavio u 20-tih godina 20. veka. Njegovo drugo ime je Leihu.

Leićin je 1953. godine proizvodio umetnik Vang Dianju na osnovu druge vrste muzičkog instrumenta Džuihu.