China ABC

Naprava za beleženje mastilom

Uobičajena naprava u oblasti tradicionalnog kineskog stolarstva koja se upotrebljava za crtanje dugačke prave linije. Njegova struktura je takva da na zadnjem delu naprave postoji točak koji se kreće ručnom snagom, a na prednjem delu je posuda u obliku šolje za mastilo.