China ABC

Zidni ekran ispred hrama Venmiao

Strani turisti možda su primetili izolacioni zid koji se nalazi ispred ili iza vrata tradicionalnih kineskih kuća. Taj zid se zove zidni ekran.

Zid u ovoj slici je zidni ekran ispred hrama Venmiao u selu Djingšeng u srezu Lingši u provinciji Šansi. Ovaj zid je visok 7 metara, a širok više od 10 metara, na obe strane zida su urezani crteži Šarani preškaču zmajevu kapiju. Po predanju, ukoliko bi šaran uspeo da preskoči zmajevu kapiju, postao bi pravi zmaj.