China ABC

Palata porodice Ćiao u Šansiju

Palata je izgradjena 1756. godine u dinastiji Ćing, nalazi se 37 kilometara južno od provincijskog grada Taijuana. Porodica Ćiao je uživao prestižni ugled tokom vladavine cara Ćianlong.

Ova palata zauzima površinu od 4 hiljade 220 kvadratnih metara i sastavljena od 6 glavnih i 19 manjih dvorišta. Cela palata je pravolinijskom stazom podeljena na dva skoro ravnomerna dela. Na zapadnom kraju palate leži hram predaka porodice Ćiao.

Palata je ogradjena zidovima sa visinom od 10 metara, na svakom uglu palate se nalazi po jednoj kuli koja zaštiti ovu palatu okruženu visokim zidovima.