China ABC

Mačka od crepa

U karakterističnoj kineskoj arhitekruri je posvećena velika pažnja ornamentima na krovovima, a medju njima su najčešći figure životinja. Predmet u ovoj slici je upravo vrsta zoomorfnih ornamenata koja se često vidi u jugozapadnoj kineskoj provinciji Junan. Ovaj ornament pod nazivom Vamao, doslovno, Mačka od crepa se može videti na krovovima kuća u provinciji Junan, ima dejstvo zaštite od zlih duhova.