China ABC

Porculanski predmet 9

Šara jednonožnog zmaja Kui je vrsta uobičejenih šara na bronzanim predmetima u dinastiji Šang(1600-1046 pre naše ere), a kombinacija dveju takvih šara se zove šara Taotje, vrsta monstruma gladnog hrane.

Predmet u ovoj slici je tanjir sa šarom jednonožnog zmaja Kui, takav tanjir je bio vrsta uobičajenih poruculanskih proizvoda u dinastijama Juan, Ming i Ćing.