China ABC

Porculanski predmet 4

Porculan Ćinghua je već bio popularan u dinastiji Juan, u tadašnjoj Kini su postojale mnogobrojne peći za pečenje porculana Ćinghua.

Porculanski predmet u ovoj slici je činija pravljena od porculana Ćinghua.