China ABC

Rezanje parpia u srezu Cao u provinciji Šandong

    

    

Obična rezanja papria se služe kao predmeti korišćeni tokom sahrane i ceremonije žrtvovanja. Rezanje parpia u srezu Cao u provinciji Šandong se pored toga, takodje odlikuje ukrasima raznovrsnih boja.

Slika 4 pokazuje scenu u jednom od četiri najpoznatija kineska klasična romana Priči o tri kraljevstva.

Slika 2 je takodje scena u jednom od četiri najpoznatija kineska klasična romana Priča pored reke.