China ABC

Guanin Bodhisatva

Guangin Bodhisatva se isto zove Guan Šiin ili Guanzizai, obožavanje Guangin Bodhisatva je najpopularnija u Tang dinastiji, siromašni ljudi su potretisali da Guangin Bodhisatva je najmilosrdnije i najsamilostnije na svetu.