China ABC

Bog zemlje

Kineski bog zemlje, Tu Digong, jedan obični bog u kineskoj narodnoj priči, u Ming dinastiji, bilo je pono vrsta boga zemlje sa različnom zvanjem, osim u velikom hramu, nekoliko kamana se zove jedan hram boga zemlje, a u ovom hramu, još jedan kaman je bog zemlje.