China ABC

Bog u različnom području

Ljudi obično obožava bog u različnom području, oni su položili njem u svojoj kući i radionici, oni isto obožava bog medicina da bi izbegnu bolesti.

Bogovi medicine ukljluči Sun Simiao, Bian Ćue, Hua Tuo i tako dalje, oni su smatraju kao čuveni antički stručnjaci medicine.