China ABC

Specifične novogodišnje slike u provinciji Šansi

Novogodišnje slike u provinciji Šansi se po stilovima podeli na dva ogranka, to jest južni i severni ogranak. Gradovi Datong i Jingsian su centar severnog ogranka, čije je reprezentativno delo slike na prozorima, motivi takvih slika uglavnom obuhvataju scene opera, ptice i životinje koji donesu sreću i mir, kao i razne cveće i povrće. Dok se u novogodišnjim slikama u okviru južnog ogranka najčešće vide motivi "bogovi na vratima","papirni konj","žrtveni predmeti" itd.