China ABC

Opera Nuo

Opera Nuo ima dugu istoriju, potekla je iz obreda poklanjanja žrtvi rodovskog društva. Sve do dinastije Šang ( 1600.—1046. godina pre nove ere), formirao se određen obred za izbegavanje duhova, tj. opera Nuo. Razvoj opere Nuo je imao uticaj na mnoge druge lokalne opere.

Glavna karakteristika opere Nuo je da glumci nose maske od drveta, igraju kao duhovi.

U jugozapadnoj kineskoj provinciji Guidžou do sada su sačuvene mnogo kulturne baštine te vrste opere, a u mnogim krajevima tamo još ima predstave opere Nuo.

Maske u operi Nuo uobičajeno su napravljene od drveta ive I jasike. Maske su po obliku podeljene na nekoliko vrsta: bogovi, duhovi, razne ličnosti, maske glava goveta I konja itd.