China ABC

Tikva

Tikva u kojoj se drži Guoguo je uglavnom okruglog oblika. Na tikvi se slikaju raznovrsne šare, a glavne teme tih šara su ličnosti iz opera, narodnih legenda, cveće i životinje. Na tikvi se mastilom i nožem iscrtaju i linije. Kad je vreme hladno, u tikvu se stavi Guoguo, i ponekad se čuje njegov zvuk.