China ABC

Vežene igračke u Šensi provinciji

Vežene igračke u severozapadnoj kineskoj provinciji Šensi imaju dugu tradiciju među građanima. Vezenje je jedan od kineskih narodnih tradicionalnih zanata koji se razvijao skoro u svim krajevima Kine, tako formirajući odredjene regionalne karakteristike. Kinesko vezenje je još za vreme vladavine dinastije Han dostiglo zreli nivo. Sve do dinastija Tang i Song, vez je bio zanat kojim su sve žene morale da vladaju. Takodje, po pitanju udaje, nivo vezenja kojim je buduća mlada vladala je bio jedan od kriterijuma za procenu vrednosti mlade.

Veženi predmeti su se razlikovali s obzirom na vrstu upotrebe. Intelektualci u drevnom vremenu su aktivno učestvovali u uživanju u stvaralaštvu vezenih predmeta. Kinesko vezenje se tesno vezuje sa tradicionalno slikarstvo, i time je u velikoj meri unapredjen razvoj i stvaralaštvo kineskog veza.