China ABC

Igračka od gline(6)

 

U srezu Baigou u srednjoj kineskoj provinciji Hebei je proizvođena poznata lutka—petao od gline.

Petao od gline se deli na tri vrste—veliku, srednju i malu, najviši je dugačak oko 25 centimetara, a najmanji je samo oko 6 centimetara. Tehnika u izradi tih igrački je veoma visoka.

U slici je u izradi petla od gline korišćen način kineske narodne umetnosti—umetnosti izrezivanja u papiru.