China ABC

Igračka od gline(3)

U srezu Đun u srednoj kineskoj provinciji Henan, razvoj i prenos igrački od gline su u tesnoj vezi sa lokalnim naordnim običajima. Igračke od gline u tom području se zovu Nigugu, Điđigugu, Guguđier. Svake godine za vreme praznika fenjera, praznika đavola, na manifestacijama u srezu Jun se prodaje veliki broj takvih igrački.

Igračke od gline su ručno izrađene, i štapićima se iscrtaju linije. Teme tih igrački od gline su raznovrsne, a uglavnom su teme životinja, cveća, životnih predmeta itd.

U slici su poznate ličnosti u narodnim legendama. Zbog razlika u temperamentu, hobiju i vrednosti mere prema lepoti različite zanatlije napravljaju te igračke na svoje načine, te su igračke iste ličnosti su veoma drugačije izrađene.