China ABC

Igračka od gline(1)

U srednjoj kineskoj provinciji Henan postoji jedna vrsta igračke od gline pod nazivom Ninigou. Ninigou se deli i na mnogo vrsta, među njima je najveći broj majmuna od gline, na primer, Renmianhou—majmun sa ljudskim licem, Baotaohou—majmun koji drži breskvu itd.

U dogom razvoju kineske civilizacije, raznovrsne igračke od gline su postepeno imali i dubok kulturni sadržaj, a ne samo su igračke od gline.