China ABC

Igra senki(1)

Umetnost igri senki je jedna od formi kineskih narodnih umetnost. Igra senki Longdong u severozapadnoj kineskoj provinciji Gansu se uglavnom rasporede u srezovima Pingliang, Ćingjang.

Igra senki je postala veoma popularnija još u dinastijama Ming i Ćing.

U pravljenju scene i potrebnog pribora za ovu umetnost potrebna je visoka zanatska umetnost. U početnom periodu scena je izrađivana od debelog papira, a potom se pravila od goveđe, jareće ili magareće kože. I sam proces izrade je komplikovan i obuhvata mnoge različite procedure.

Zbog toga što su predmeti koji se koriste za igre senki lako prenosivi i zbog pevanja koje prati pokrete lutaka a koje obuhvata veoma bogate sadrđaje, u svom razvoju od 2000 godina, igra senki je postala jedna od najomiljenih umetničkih formi kineskog naroda, koja se proširila širom zemlje i celog sveta.