China ABC

Heroj i lepotica

Ova priča kaže o jednom objektu, zove se Jiu Baolian. Kažu da ovaj objekat može da leči sve vrste bolesti i da je dragocenost u porodici Džou Hongde. Jednog dana, dešavala se poprava. Džou Hongde je spasavao deteta Liao Džongpinga koji se nalazi u teškoj bolesti. Posle toga, Džou Hongde je smatrao ovog deteta kao svojim sinom.

Jednog dana oni su čuli da je kraljica bolesna i probala sve lekove bez uspeha. Džou je poslao svog sina Džaonian i Liao Džongpinga da idu u prestonicu da kraljicu leče objektom Jiu Baolian. Na putu Liao Džongping je gurao Džao Niana sa vrha planine i sam otišao u prestonicu i leči kraljicu. Zahvaljujući objektu Jiu Baolianu, kraljica je postala zdrava i Liao Džongping imenovan za ministra. Kad se vratio u zavičaj, lažio je da se Džao Nian utopio i zapalio kuću Džoua. Pljackao je ćerku porodice Džoua Vanćinga da bude njegova žena. Vanćing je izbegavala.

Članovi su izbegli iz zapaljene kuće. Džou Hongde je bolestan. Da bi svi članovi mogli da proveli ovu teškoću, snaha Susjian se udala za generala Sjiong Jemeng. Tada Sjiong Jemeng je prihvatio naredbu da ide u rat, zato je ostavio svog sina za Šusjiana.

Posle 8 godina, Susjianin sin i Sjiongov sin su odrastali i otišli u prestonicu na ispit. U prestonici su susreli sa strinom Vanćingom. A Džaonian koji je Liao Džongping gurao sa vrha planine nije umro. On je postao hajduk planine Fejhu i u jednom ratu postao prijatelj Sjiong Jemenga. Sjong Jemeng je pripredio banket u čast Džaoniana. Džao Nian je iznenadno našla da je svoja žena i sin u kući Sjionga. Oni su do tada razumevali što se dešavalo pre 8 godina kad su Džaonian i Liao Džongping išli u prestonicu da leči kraljicu.

Na kraju, oni su optužili Liao Džongpinga koji se nalazio u zatvoru do kraja života.