China ABC

Ju opera

Ju opera je nazvan ''Opera Henan'' ili ''Melodija Henan. Pošto u staroj Kini pevači igraju ovu operu u planinskom području u provinciji Henan, zato su ljudi ju zvali ''Vikanje u planini''. Ju opera je ime korisno posle osnivanja nove Kine. Ova opera je popularna u provincijama Henan, Hebej, Šandong, Šansji, Hubej, Ningsjia, Ćinghaj i Sinđiang i jedna od najuticajnijih opera u Kini.

Ova opera je pojavljena krajem dinastije Minga i početkom dinastije Ćinga i omiljena u narodu. Postoju različite priče o poreklu ove opere.

Ju opera je ima 4 škole, odnosno melodija Jangfu u području Kajfeng, melodija Judong u području Šangću, meodija Jusji u području Luojang i melodija Šahe u području Luohe. Glavne dve škole su melodija Judong i melodiija Jusji. Karakter melodije Judong je ovako da je glas muškaraca visoki i žena prijatni, repertoari opere melodijom Judong su uglavnom komični. Glas muškaraca i žena melodije Jusji je tragedijski, zato repertoari opere melodijom Jusji su uvek tragedija.

Ju opera se izvela uz pratnju velikog broja muzičkih instrumenta, uglavnom su Erhu, Banhu, Sansjie, Pi Pa, frula, Šeng i Suona.

U Ju operi najvažnije je pevanje. Pre 1927.godine u ovoj oblasti opera nema glumica. Kad su žene učestvovali u nastupu ove opere, pojavio se veliki broj odličnih glumica i pet umetničkih škola na čelu sa pet najčuvenijih glumica Čang Sjiangju, Čen Sudžen, Ma Žinfeng, Jan Lipin i Cuj Lantian.

Broj tradicionalnih repertoara ove opere iznosi više od hiljada, među njima većina adaptirana od istorijskih romana i priča. Posle osnivanja nove Kine, napisani i veliki broj repertorara o savremenom društvu.

Danas Ju opera je takođe omiljena umetnost u narodu koja suočava i sa ozbiljnim teškoćama. Broj publike je smanjen i uslov za egzistenciju ove opere nije dobri, kao na primer, operi nedostaju grupa za stvaranje i glumci i da razvoj opere ne može da odgovara potrebama društva.