China ABC

Opera Kunću

Opera Kunću je jedna od najstarijih opera u Kini. Njen prosperitetni period je trajao dva sta i trideset godina, odnosno od perioda Longćing dinastije Minga do perioda Điaćinga u dinastiji Ćing (1570--1800). U ovom periodu umetnost opere Kunću je doživela svoj najsjajniji razvoj i dobila najveći uspeh. Pisaci za ovu operu su u tom periodu neprekidno izdali nova dela opere i podela uloga je sve ozbiljnija. Repertoari ove opere su takođe promenjeni od dugotrajnog do kratkog vremena. Uloge u toj operi uglavnom obuhvataju sheng (muške), dan (ženske), jing (obojeno lice u belo, muško) i chou (muški ili šenski klovn).

Repertoari opere Kunću su veoma bogati i književni. Većina od njih iz dnevnih poema. Osim toga, opera Kunću je pojavljena i popularna u dinastijama Ming i Ćing u kojima je živeo veliki broj kineskih čuvenih pesnika. Melodija ove opere ima svoj celovitni sistem koja je takođe iz jedne vrste kineske dnevne književnosti. U operi Kunću ples je jedan važan faktor za uspeh predstave. Jednom rečju, ova opera se sastavlja od pevanja, plesa, recitovanja i akrobatika. Možemo da kažemo da su književnost, muzika, ples i umetnost kineskih opera usavršene i postale zreli u operi Kunću.

Razvoj opere Kunću predstavlja razvoj kineskih opera. Ona direktno utiče na pekinšku operu, Sičuansku operu, operu u Hunnanu, Guangdonsku operu i operu Huangmejsji.