China ABC

Kinesko lekovito kulinarstvo

Kinesko lekovito kulinarstvo je jedinstveno u Kini i ima dugu istoriju. Na osnovi tradicionalnih kineskih lekovitih trava, lekovito kulinarstvo je kombinacija lekovitih trava sa tradicionalnim kulinarskim materijalima za napravljanje ukusne hrane u koristi zdravlju. U Kini, ljudi smatraju da je lekovita hrana bolja nego lek u jačanju zdravlja.

U dinastiji Džou, više od hiljadu godina pre naše ere, lojalni doktori su podeljeni u 4 grupe. Jedna je dijelatni doktori koji su zadužani za očuvanje zdravlja cara i pripremanje hrane za cara. Sun Simiao, čuveni doktor u Tang dinastiji, izučavao i diskutovao je pitanja kao dijelatni tretman, dijelatni tretman za očuvanje staročnog zdravlja u svojim knjigama "Recept vredni od hiljadu zlata za izvanredno stanje" i "Dodatnik recepta vrednog od hiljada zlata za izvanrendno stanje". Ove dve knjige su subtancijalne u lekovitom diet receptu.

Doktor Sun Simiao je živeo više od sto godina što je poverio ljude svojom teorijom o dijelatnom tretmantu i očuvanju zdravlja. Lekovito kulinarstvo je postepeno popularno u Kini kao način za očuvanje zdravlja i preventivu bolesti.

Lekovita hrana je razvijena uglavnom klasifikovana na osnovu tradicionalnog procesa, kao na primer, lekovita kanta, lekovite bonbone itd. Zdrava hrana i piće su proizvođeni na osnovu plodove naučnog izučavanja i efikasne za lečenje raznovrsne bolesti.

Kineska lekovita hrana je već izašla iz Kine. U supermarketima u inostranstvu možete da nađete kinesku tradicionalnu lekovitu hranu i piće. Ličnosti iz akademijske, industrijske i trgovinske oblasti u inostranstvu pridaju veliku pažnju ovakvoj specijalnoj hrani. Kineksa lekovita hrana će učiniti doprinos za zdravlje stanovnika celog sveta.