China ABC

Priča o Sjiezao

23.decembra po kineskom lunardnom kalendaru je dan za žrtvovanje peći čim se zahvaljuje pećni Bog. Taj običaj je već trajao više od dve hiljade godina.

Pećni Bog je u drevnoj bajci Bog koga je posla car neba u Zemlju. On svake godine nebeskom caru saopšti o situacijama svih porodica. Da bi pećni Bog mogao da kaže nešto dobro o svojoj porodici, ljudi mu svake godine podnesu nešto na žrtvu. U narodu postoje mnogo priča o ovom običaju.

Jedna od njih ovako ide. U drevno doba, ima jednog bogataša koji se zove Džang Šeng. Njegova žena je veoma lepa i dobra, zove se Ding Sjiang. Na početku, ovaj bračni par dobro živi. Jednog dana, Džang Šeng je otišao na službeni put i susreo sa lepoticom Haj Tangom i u nju se zaljubio. Haj Tang se udala za Džang Šenga zbog njegovog bogatstva. Kad su se vratili kući, Haj Tang je videla Ding Sjianga koja je prva žena Džang Šenga i lepša od nje, rekla je Džang Šenga da se razdvoji sa Haj Tangom.

Posle toga, Džang Šeng i Haj Tang svakog dana igraju i ne se bave biznisom. Dve godine kasnije, oni su potrošili sve imovine. Haj Tang je napustila Džang Šenga i udala se za drugog bogataša. Džang Šeng je izgubio sve što su imali. Jednog dana, pada veliki sneg, Džang Šeng je zbog hladnosti i glada pao pred kapije jedne lepe kuće. Sobarica ove kuće ga je provela u kuhinji. Kad je Džang Šeng osvestio, iznenadno je našao da je domaćica ove porodice svoja bivša žena Ding Sjiang. Ona je sa sobaricom išla ka kuhinji. Džang Šeng se posramio i sakrio sebe u peći. Kad Ding Sjing ga je našla, on je već umro. Ding Sjiang je veoma tužna i umrla zbog tuge. Bog je saznao ovu priču, smatrajući da Džang Šeng može da saznaje svoje greške i da ga imenuje kraljem peći, a Ding Sjiang kraljicom peći.

U dnevnoj Kini, da bi kralj peći mogao da Bogu kaže nešto dobro o sebi, u prazniku Sjieše ljudi daju kralju peći bonbone. Pošto su ove bonbone veoma lepljive, kralj peći ih jede, zubi mu se zalepi i da ne može da mnogo kaže. Naravno to je samo jedna mala želja.