China ABC

Bitka u klisuri Đinsing

Godine 206.pre naše ere raspalo se prvo u kineskoj istoriji moćno ujedinjeno feudalno carstvo Ćin i počela nova epoha. U to vreme su formirana dva nova vojna bloka na čelu sa hegenom Zapadnog Čua Sjan Juom i Hanskim vojskovođom Lju Banom. Za natjecanje vladavine u celoj zemlji izbio je rat izmedju Ču i Han. U toku petogodišnjeg rata, Hanski vojskovođa Han Sin pokazao je svoj izvrsni vojni talenat. Bitka u klisuri Đinsing je jedan od sjajnih primera njegovog komandovanja.

Oktobra 204.godine pre naše ere, Han Sin je predvodio više od 10 hiljada regruta na ekspediciju kroz planinu Tajhan da napadne na vazalsko carstvo Džao. Džaoski imperator Se i vojskovođa Čen Juj mobilisali su 200 hiljada vojnika i smestili ih u klisuri planine Tajhan da bi izvodili bitku sa Han Sinom.

Klisura Đinsing je neizbežni prolaz za borbu protiv vojske Džao. Kroz klisuru prolazi jedna uska staza u dužini od sto lija koja je teška za napad, a laka za odbranu i ne koristi prolazu vojske. Vojska Džao prvo je zauzela klisuru čime se nalazi u nadmoćnom i inicijativnom položaju. Zbog dugog marša preko 10 hiljada regruta na čelu sa Han Sinom je u nejakom i pasivnom položaju.

Han Sin dobro zna o neravnoteži snaga dve strane.On je izbegavao direktni napad, već svoju vojsku stacionirao u mestu daleko od klisure Đinćina. Han Sin je više puta izučavao reljef i smeštaj vojske Džao.

Duboko u noć, Han Sin je poslao dve hiljade vojnika. Svaki od njih nosi sa sobom zastavicu Hanske armije. Oni su krišom planinskim stazama postavili zasedu iza kasarne armije Džao, sačekajući da sutradan čim izlazi Džaoska vojska odmah ulazi u njenu kasarnu i zatim izbaci zastavice Džaoske vojske i zameni ih svojim zastavicama.

Han Si je naredio vojnicima da napadne na Džaosku vojsku. Kada su se Hanski vojnici približili klisuri Đinsin, svanulo je . Džaoski vojskovodja Čen Juj je primetio da je Han Sin predvodio mali broj vojnika i naredio celom bataljonu na borbu protiv Hanske vojske, ali nije postigao pobedu posle poladnevne borbe.

U kasarni Džaoske vojske ostalo samo malo vojnika. U to vreme dve hiljade Hanskih vojnika u zasedi odmah je ušlo u kasarnu Džaoske vojske . Oni su izbacili zastavice Džaoske vojske , a zamenili ih zastavicama svoje vojske. Zatim su udarali u vojne doboše. Džaoski vojnici odjednom su primetili zastave Hanske vojske u kasarni svoje vojske odmah su pali u haos. A Han Sin je tom priliko na čelu svojih vojnika vodio defanzivu. Oni su ubili 200 hiljada Džoakih vojnika. Džaoski vojskovođa Čen Juj je ubijen, a imperator Se je zarobljen.

Bitka u klisuri Đinsin je napisala sjajnu stranicu u vojnoj istoriji Kine.