China ABC

Džou Jafu smirio nerede 7 državica

U Kini postoji izreka koja glasi: Stado lava na čelu sa kozom ne može poraziti stado koze na čelu sa lavom. To je pokazalo važni položaj vojskovođe u ratu.

Drugog veka pre naše ere u Kini je osnovana dinastija Han. U prvim godinama vlada dinastije Han i aristokratija zapadnih nomada –Huni putem dinastijskih brakova održavali su medjusobni mir i nije bilo sukoba. Ali je zatim hunijski Čan Juj verovao klevetu i prekinuo veze sa dinastijom Han.Godine 158. pre naše ere Huni su napali granice dinastije Han. Hanski imperator Vendi je poslao tri generala sa vojskom da bi pružili otpor Hunima. Radi zaštite prestonice Čangana on je poslao još tri generala da bi stacionirali blizu grada: Lju Li u Bašan,Sju Li u Đinmen,a Džou Jafu u Silju.

Jednog dana Vendi lično je otišao na inspekcijsko putovanje. Prvo je stigao u Bašan. Lju Li i njegovi vojnici su imperatora Vendija svečano dočekali, zatim je imperator naišao na isti topli doček u Đinmenu. Na kraju je stigao u Silju. Čim su otkrili nepoznate dolaznike vojnici posmatračnice odmah su se javili Džou Jafuu. Vojnici i starešine odmah su u borbenoj gotovosti. Imperatorska prethodna jedinica je stigla ispred vrata vojnog logora Džou Jafua i proglasila: Doći će imperator. Čuvar logora je odgovrio: U vojnom logoru svi slušaju samo komandanta i bez njegovog ukaza nikome ne dopuste. U to vreme su stigala kola u kojima se nalazi imperator Vendi. Čuvari logora su ih takodje ispitivali prema pravilu vojske. Imperator Vendi je prema disciplinama vojske naredio pratioce da ne jašu na konju, nego sporo hodaju unutar vojne kasarne.

Pošto je u vojnoj uniformi Džou Jafu u vojnom logoru na specifičan način pozdravio imperatora. Imprator Vendi nesamo što nije se naljutio na Džou Jafua, već ga je visoko ocenio, ističući da je Džou pravi general. A vojna disciplina u Bašanu i Đinmenu je veoma labava. Ukoliko bi na njih napali neprijatelji, oni bi se bez sumnje zorobili. Džou Jafu strogo upravlja vojskom, ko bi smeo da ga napadne. Jednom rečju, imprator Vendi je u ovoj inspekciji potvrdio da je Džou Jafu vojni talenat.

Druge godine nakon toga, imperator Vendi je teško bolestan. Pre smrti on je zvao svog sina i rekao mu : Ukoliko bi u zemlji se desio nered, poziva Džou Jafua da komanduje vojskom . Posle smrti Vendija, prestol je nasledio njegov sin Lju Ći, to jest Đindi. Pošto je novi imperator veoma mladi,knezovi 7 državica na čelu sa Lju Bijem tom prilikom je pokušalo da preuzme vlast. Novi imperator Đindi je naredio Džou Jafuu da smiri nered. Ispred ujedinjene moćne ofanzive neprijatelja, Džou Jafu je sprovodio samoodbrambenu taktiku. Neprijatelji su više puta vodili procokacije, a Džou Jafu nije odgovorio na njih. Zatim je otkrio njihove raznovrske zavere.

U ovoj situaciji neprijatelji su se prinudno povukli. Tom prilikom Džou Jafu je poslao elitne vojnike da progone neprijatelja. Lju Bi je ubijen na bekstvu, a ostali knezovi su izvršili samoubistvo.

Smirenjem nereda knezova 7 državica je očuvano ujedinjenje dinastije Zapadnog Hana i ojačana centralizacija vladavine čime je stvorena sjajni istorijski period u istoriji Kine.