China ABC

Trik praznog grada

U Kini svako zna za Džuge Linaga . Ako je neko veoma inteligantan, ljudi ga često uporedjuju sa Džuge Liangom. Džuge Liang je simbol mudrosti u Kini. U drugom veku pre naše ere na teritoriji Kine su postojale tri glavne države Vej, Šu i U. Ovaj istorijski period se naziva ''Periodom tri države''. Izmedju ove tri države često je dolazilo do ratova, ali su uvek opstajale samostalne. Džuge Liang je bio vojni savetnik države Šu i veoma je sposoban vojni strateg. Pod njegovim komandovanjem, vojska države Šu je više puta s veoma malom vojnom snagom uspela da porazi moćnu neprijateljsku vojsku. I dan danas kinezi znaju kako je Džuge Liang trikom praznog grada uplašio moćnu neprijateljsku vojsku. Jedan put je država Vej dobila poverljivu informaciju da je država Šu u straškom gradu Sičenu razmestila oko 10 hiljada vojnika, te je naredila generalu Simajia da na čelu više od stotinu hiljada vojnika napadne ovaj grad. Saznavši da će moćna vojska države Vej napasti grad Sičen, svi u državi Šu, od kralja do vojnika su bili zabrinuti, plašeći se da 10 hiljada vojnika neće moći da odoli neprijateljskoj ofanzivi. U tom kritičnom momentu svi su polagali nadu u talentovanog vojnog savetnika Džuge Lianga. Nakon dzgog razmišljanja Džuge je doneo mudru odluku, On je naredio svim vojnicima i civilima da se povuku iz grada i sakriju na bezbednom mestu. Zatim je Džuge otvorio sva gradska vrata i mirno sedeći iznad gradske kapije čekao neprijateljsku vojsku. Ubrzo je vojska države Vej na čelu sa generalom Simajijem opkolila grad Sičen. Medjutim general Simaji je bio začudjen kada je video da su sve gradske kapije otvorena i da nema nijednog vojnika države Šu Video je samo jednog starca kako spokojno omete zemlju ispred kapije. Tada se na kapiji pojavio Džuge Liang, koji je spokojno uredivši odelo seo, unapred postavljene gusle. Sa kapije se odmah začula prijatna muzika. Oficiri i vojnici države Vej su bili zapanjeni i nisu znali zašto u takvom kritičnom momentu Džuge Liang mirno svira na guslama. Pred otvorenim kapijama i mirnim sviranjem Džuge Lianga na ovom drevnom muzičkom instrumentu, ni lukavi general Simaji nije znao šta da radi, jer je sve prevazišlo njegova predvidjanja. On je pomislio da je u gradu sigurno postavljena velika zaseda. U medejuvremnu , muzika je postajala sve jača i brša kao da najavljuje skorašnju buru. Simaji je mislio da je to sigurno signal za ofanzivu Džuge Liangove vojske i naredio je svojoj vojski da se povuče. I tako je Džuge Liang bez ijednog vojnika zaštitio grad Sičen od neprijateljskog napada. Eto to je čuvena priča o ''triku sa praznim gradom'' koja se i dan danas prepričava medju Kinezima. O mudrosti Džuge Liang postoji još mnogo priča koje se mogu pročitati u čuvenom klasičnom romanu ''Tri države''