China ABC

Ću Điang Tan Hua

U dinastiji Suj u 8-om veku naše ere, da bi izabrao moćne kadrove da upravljaju državom, car je uspostavio sistem ispita. Do dinastije Tang, ovaj sistem je napredovan. Svi civili i funkcioneri su mogli da učestvuju u različitim ispitima, tako da počnu političke karijere.

U dinastiji Tang, takvi ispiti su podelili na tri nivoa, Sjucaj, Južen i Đinši, zatim car će ih sazvati i podeliti ih funkciju. Đinši je najviši nivo kao današnji doktor. Tada ukoliko bi čovek položio ispit Đinši, imaće priliku da bude visoki funkcioner. Zato je takvi ispit najteži među svim ispitima.

U dinastiji Tang ispit za Đinši je održan januara svake godine u glavni grad Čangan, a list rezultata je objavljen februara. Tokom proleća, car je održan banket u parku Ćuđiang i podelio nagrade novim Đinši.

Park Ćuđiang se nalazi na jugu grada u kojem se nalazi jezerce, oko njega je lepi vrt. Car i ministri su često išli tamo na zabavu, a mnogo pesnika i naučnika je takođe volelo to mesto.

Na banketu cara, oni su stavili čaše rakija na vodu jezerca, čaše su se tečele na vodu. Kad su čaše prekinule pred nekoga, on drži čašu i stvori poeziju. Ljudi su banket zvali ''Banket Tanhua''.

Jedne godine, nakon završetka banketa, ljudi koji su položili ispit Đinši su zabavili u hram Cien. Kad su došli u tonj divlje guske, jedan od njih je napisao svoje ime na kamen. Njegov postupak je kasnije postao običaj.

Naučnici u dinastiji Tang su smatrali učešće na banket u parku Ćuđiang i napisanje imena na komem kod tonja divlje guske kao častom. Poznati pesnik u tom periodu Baj Đuji je sa drugih 16 ljudi položio ispit. On je najmlađi i imao samo 27 godina. On je takođe ostavio svoje ime na kamen kod tonja divlje guske.

Sistem prosvete u dinastiji Tang je pomogao naučnicima čije su porekla niska da imaju priliku da učestvuju u političkim stvarima države i podigli nivo upravljanja vlade nad državnim stvarima. Ali, uz neprekidne promene feudalnih dinastija, do kralja feudalnih društva, ovaj sistem je postao sve koruptivniji, naročito u dinastije Ming i Ćing u 19-tom veku, sadržaji takvih ispita su uvek oko poznatih Konfučijskih dela. Knjižari u dinastiji Ćing Pu Songling u svom poznatom romanu i Vu Đingsjin u svom članku su izrazili takvu situaciju.