China ABC

Napiše poeziju sedam korak

U kineskoj istoriji postoje poznata porodica, otac Cao Cao je ne samo militarist i pesnik, njegovi sinovi Cao Pej i Cao Dži su imali smisla na književnosti. Njih tri su nazvano ''Tri Cao'', među njim je Cao Dži imao najvićeg smisla na književnosti.

Cao Pej je kritičar. Cao Dži je drugi sin Cao Cao-a, on je veoma taletovan i poznat pesnik.

Brat Cao Dži je nasledio presto i veoma ljubomorno za svog brata Cao Džija. Jednog puta, Cao Pej je pod izgovorom male greške Cao Džija kaznio Cao Dži. Ako Cao Dži je mogao da stvari lepu poeziju u sedam koraka, on će izbegavati tu kaznu. Cao Dži zna da je svoj stariji brat ljubomoran za sebe, ali pošto je on car, zato je poslušao njegovu naredbu. On je u sedam koraka stvario poeziju u kojoj opisuje neprijateljstvo između brata. Cao Pej je saznao svoju grešku.

Najveće dostignuće Cao Džija je stvaralaštvo poezija. U periodu tri vladavine, ratovi su česti. Cao Dži je izrazio saučešće civilima bez kuće.

Iako imao je smisla na književnost, uvek je želeo da uradi nešto u politikama, zato je izazvao progađanje. Da bi izrazio svoju žalost za to što nije mogao da stvorio svoju želju na pilitičkoj strani, on je u svojim delima opisivao tu žalost. Ali interesantno je to što je u tim delima opisivao mnogo lepotica, kao na primer:''priča lepotice'' i ''lepotica na jugu''. U tim delima te lepotice su veoma taletovane. Najpoznatiji deo je ''ljubav između čoveka i sveta''. Reka Luo je u bliziji glavnog grada Luojang u države Vej. Cao Dži je napisao poeziju u kojoj ima lepoticu koji zaljubila sveta. U tom delu je pakazao žalost i muku što nije mogla da bude bračni par sa svetom.

Taletovan pesnik Cao Dži je umro u svojoj 41-toj godini. Njegova priča''stvorio poeziju u sedam koraka je postao poznata u Kini.