China ABC

Gospodin Dong Guo i Vuk iz mesta Džongšan

Priče ''Ribar i đavo'' i ''hiljadu i jedna noći'' su veoma popularne priče u svetu, a u Kini postoje slična priča koji se zove ''Gospodin Dong Guo i Vuk iz kraljevine Džongšan''

Priča kaže da je gospodin Dong Guo krut učitelj. Jednog dana, on je jahao konj , držeći mnoge knjige da ide u mesto ''Džongšan'' da traži posao. Jedan ranjen vuk je iznenadno pojavio pred njega i mu kazao :''gospodine, jedan strelac teži za mnom i streo me. Molim vas da me sakrije u tvoju torbu. Ja ću vam veoma zahvaljiti.'' Gospodin Dong Guo je znao da je vuk neprijatelj čoveka, ali video je da je ranjen vuk veoma bedan, vuku je pričao:'' nije dobro ukoliko bih tako uradio, ali ti si me zamolio i ja ću te spasavati.''. On je stavio vuka u svoju torbu.

Strelac je došao i nije mogao da nađe vuka, pitajući Dong Guo:'' Da li si video vuka? Gde je trčao''. Gospodin Dong Guo je odgovorio:'' Nisam video vuka. Vuk verovatno je trčao iz drugog puta.'' Strelac je uverio na Dong Guo i otišao u drugi pravac. Vuk je u torbi čuo da je strelac otišao i zamolio je Dong Guo:'' Molim vas da me napusti.'' Gospodin Dong Guo je napustio vuka. Vuk je mu rekao:'' Vi ste dobar čovek. Ja sam gladan, molim vas da uradite još dobru stvar da dozvolite me da te jedem.''

Oni su se borili. Tada je došao jedan seljak. Dong Guo je odmah ga spreči i mu je pričao svoj doživljaj. Vuk je odbio da je ga Dong Guo spasavao. Seljak je razmišljao:''Nisam uveren ni reči Dong Guo ni reči vuka. Ova torba je toliko mali, nema mogućnost da sakrije vuka. Molim da ponovite još jednom.'' Vuk je saglasan i ušao u torbu. Seljak je odmah povezao torbu i Dong Guo-u pričao:''Životinja je životinja, ti si toliko glupo da vuka spasava.''.

Dong Guo je seljaku zahvalio. Sada gospodin Dong Guo i Vuk iz mesto Džongšana izrazi u kineskom jeziku.