China ABC

Pet svetih planina

U kineskim foklorskim pričama postoji ovakva priča koja kaže da je jednog dana desio veliki sudar neba i zemlje. Vatra i poprave su narušile šume i planine. Đavo i loše životinje su izašli iz zatvora. Ljudi su se suočavali sa velikom katastrofom.

Kad je Bog Nu Va, koja je kreatovala prvog čoveka, čula plakanje čoveka, ona je ubio loše životinje, đavo I sprečila popravu. Nakon toga je počela da renovira nebo. Ona je sakupljala ogrevno drvo I stavila plave, bele, žute, crvene I crne kamene na vrh tog drveta. Ona je upalila ogrevno drvo sa vatrom iz centrala zemlje i opalila kamene koji su se stopili i tečeli kao bojni sirup uz ispucanje. Ispucanje u nebu je popravljeno kad je ogrevno drvo opaljeno. Nebo je iskrenulo prema severozapadu, a mesec i sunče su otkada poreknuli prema tom pravcu. A na jugoistoku je pojavljena ogromna jama, zato su voda i potoci u zemlji tečeli prema tom pravcu. Na morskom dnu ima duboki jaz u kojem se voda nikad ne odliva bez obzira koliko voda ima unutar.

Unutar tog jaza ima pet planina u kojima žive bele ptice, životinja i drveta sa plodovima žada i bisera. Zlatne palate su izgrađene na vrhu svih planina gde Bogovi prijatno žive. Postojao se samo jedan problem, odnosno sve planine su plovile na vodu. Kad je vetar bio veliki, planine su otišle uz vodu i bogovi će biti ostati bez kuća. Neboski bog je poslao 15 gigantnih grlica da drže planine nad leđa. Ovih 15 grlica je podeljeno na pet grupe. U svakoj grupi jedna grlica drži planinu, a ostale dve ju čuvaju. Jedne godine, došao je div za ribarenje. On je ribario 6 grlica i dve planine koje su one čuvale je plovile u severnom polu i tamo potopile. Sada vi možete da posetite samo tri planine koji se nalaze uz obalu kineskog istočnog mora.