China ABC

Guan Hanćing

Guan Hanćing, dramaturg iz kineske dinastije Juan, jedan je od najslavnijih pisaca u istoriji kineske literature i dramaturgije. Njgova najslavnija drama «Nepravda učinjena ženi Dou E» se tokom više od 700 godina stalno izvodi na scenama i prevedena na raznim stranim jezicima populariše u brojnim zemljama sveta.

Guan Hanćing je šiveo u kineskoj dinastiji Juan u 13. veku naše ere. Bio je elegantan, , mudar, humorističan i talentovan, a sposoban je za čitanje pesama, sviranje na flauti i citri, za plesanje, šahove i lov. Mada je živeo u velikom gradu i radio je u carskoj bolnici, ali se nije interesovao za medicinu, već je naročito voleo da piše dramu.

Guan Hanćin je gajio velike simpatije prema siromašnima, koji su živeli bednim životom. Napustivši svoju činovnički položaj, on je odlazio na teren radi upoznavanja sa životom siromašnih ljudi i koristeći književnost i umetnost, raskrinkavao mračno gospodstvo tadašnje vlade.

Društveni položaj glumaca u ondađnjem društvu je veoma nizak, ali je Guan Hanćing sa njima održavao stalne kontakte, čak lično radio kao režiser i izvodio se na sceni. U njegovim dramskim delima se duboko odrazila tadašnja društvena realnost, već i borbeni duh. Ugnjeteni radni ljudi su se mučili u velikoj bedi, ali pokazali pravednost, junaštvo i svojstven duh otpora. Poznata drama « Nepravda učinjena ženi Dou E» baš predstavlja njegovo remek delo, koje opisuje tragediju jedne mlade žene Dou E. Ova je jedna od 10 klasičnih drama u Kini koja tokom nekoliko stotina godina još uvek uživa prijem kod naroda i prevedena na brojne strane jezike prikazuje se širom sveta.

Guan Hanćing je za života napisao ukupno 67 drama, od kojih je ostalo tek 18. Stvorio je brojne likove sa jarkim karakterom. Stvaralaštvo Guan Hanćinga zauzima značajno mesto u istoriji kineske dramaturgije i književnosti, a uživa i dobar glas u istoriji svetske literature i književnosti, nazivajući se «Šekspirom na Istoku».