China ABC

Zagonetka o izgubljenju Sinantropa

 

Fosili poznatih Sinantropa pre izgubljenja bili su očuvani u bezbednom sanduku pekinške bolnice Sjehe.

Pre izbijanja rata Tihog okeana, poznat antropolog Vei Dunžuj je smatrao da bolnica Sjehe više nije bezbedno mesto za očuvanje fosila Sinantropa i predložio da se prebace fosile u SAD na očuvanje. Posle nekoliko dana, šef za administrativne poslove u bolnici Sjehe, Bo Ven odjednom je naredio odgovarajuće radnike da pakuju 147 fosila, od kojih su 5 lopanja, 15 komada manjih kostiju od lopanja, 14 komada donjih nepčanih kosti, kao i ključne kosti, kosti od bedra, kosti od pleća i zubi. Ovi fosili su bili pakovani u 2 drvena sankuka i prebačeni u američku ambasadu u Kini.Spremni su da se prebace fosili u SAD američkom ratnom mornaricom. Ali, u to vreme ovi veoma dragoceni fosili sinantropa mistično nestali i do danas ostaje bez traga.

Neki kažu da su ovi fosili utovareni u američki poštanki brod "Broj predsednika Harisen", a na putu je brod utonuo u more. Drugi kažu da je poštanski brod zarobila japanska vojska, a fosili su pali u ruke japanske vojske. Posle nekoliko predaja, fosili su ostali bez traga.

Posle drugog svetskog rata, američka vojska je u Japanu više puta izvršila istrage, nuišta nije našla. 1972.godine, američki bogataš Džems dao je veliku sumu novaca za traženje ovih fosila.Mnogi su se javili da znaju informacije o ovim fosilima, a posle provere, nisu bili fosili sinantropa.1970. godine, jedna Amerikanka je telefonirala američkom naučnikom Kristoferu, izjavljujući da je njegov muž za vreme svog života bio očuvao ove fosile. Profesor iz američkog univerziteta Harvard, Haoer razgledao je fotografije koje je pomenuta Amerikanka isporučila i potvrdio je da su ovi baš oni izgubljeni fosili sinatropa. Medjutim, Kristofer je zatim izgubio veze sa ovom ženom.1991.godine, oficir američke ratne mornarice, istoričar Bulaung je neočekivano primio pismo od doktora Felija koji je bio zatvoren zbog izgubljenja fosila. Doktor Feli je u svom pismu rekao da je dobio veze sa onom Amerikankom koja je izjavila da čuva fosile i izrazio želju da što pre dobije odgovor kako su izgubljeni ovi fosili. Na žalost, jesen 1992.godine, doktor Feli je preminuo.

Krajem 1970. godine, «Njujork tajms» objavio je reklamu doktora Viljanma koji je izjavio da ima tri informacije o fosilima Sinantropa: ovi fosili čuvaju se u kući jednog prijatelja u kineskom gradu Tjencinu, čuvaju se u jednom francuskom institutu Basid u Tjencinu, čuvaju se u švajcarskoj baki Boli u Tjencinu.Zavod za javnu bezbednost grada Tjencin je zbog toga organizovao tajnu istražna grupu za ispitivanje pomenute informacije.Ova tajna grupa na kraju je negirala ove informacije.Nedavno je kineski antropolog Džou Guosing je primetio novu informaciju da je pre izbijanja rata tihog rata, jedan vojnik bio je kao čuvar sedišta američke morske pešadije i američke ambasade video kako su dva čoveka donela sanduk i utrpao sanduk u dvorištu iza ambasade.Ovaj bivši vojnik je pretpostavljao da su u ovom sanduku verovatno fosili Sinantropa.Kineski antropolog Džou Guosing je našao ovo mesto, ali na kome je izgradjena stambena zgrada i nije kopao.

Fosili Sinantropa su izgubljeni već nekoliko desetina godina i do danas nemaju ni traga ni glasa. Bivši kineski premijer Džou Enlaj za svog života rekao je da je nekoliko Kineza fosile Sinantropa predalo nekoliko Amerikanaca.Fosili su izgubljeni u rukama Amerikanaca. Naučnici treba da ih nadju.