China ABC

Medicina Miao

Medicina nacionalnosti Miao ocenjuje da otrov, slabost, povreda, premor, bakterija i insekt, tih šest faktora prouzrokuje bolesti. Njihovi lečnici u praksi pipaju puls na zapešću, posmatraju boju na licu, ispituju pacijenta i rukom ga dodiruju, kucaju, udaraju, grebaju ili gnječe. Veruju da koristeći ove metode, mogu da određuju fizičke i mentalne poremećaje pacijenta.

U medicini Miao se primenjuju lekovi najviše biljnog, zatim životinjskog porekla, i retko mineralnog porekla. Lekovi se dele na tri vrste: vrući, hladni i umereni. Vrućim lekovima se leče hladne bolesti i hladnim se leče vruće bolesti, dok umerenim jača čovekovo telo. Prema nepotpunim podacima, primenjuje se ukupno 1,500 vrsta lekova, od kojih najčešće se primenjuje oko 200 vrsta lekova.

Lekovi miaoske medicine su spravljeni od odgovarajućih sastojaka u planinama Miao, Vumeng i Vuling gde Miaoi žive. Lekovite biljke ne rastu ravnomerno, već saglasno nadmorskoj visini i geografskoj sredini. Jedne uspevaju gotovo svugde, kao što su Houttuynia i platycodon. Druge rastu jedino u određenim mestima velike nadmorske visine kao što je gorovez. U poslednjim godina stvorene su u područjima Miaoa plantaže za gajenje mnogih najčešćih vrsta lekovitog bilja, kao što su gastrodia, poria i gutaperka