China ABC

Tradicionalna kineska medicina

Pregled

Tradicionalna kineska medicina obuhvata uglavnom akupunturu, herbalnu medicinu, ćigong i dijetalnu medicinu, poseduje razvijenu teoriju i vekovima je u praksi. Pojam kineske medicine je opšti naziv za sve medicine raznih nacionalnosti u Kini, uključujući hansku, tibetantsku , mongolsku i ujgusku nacionalnost. Od njih medicina hanske nacionalnosti ima najveći uticaj u Kini i svetu, jer hanska nacionalnost ima najdužu i najrazvijeniju kulturu.

U 19.veku, pošto je zapadna medicina počela da se širi, za razliku od nje, hanska medicina je nazvana kineskom, odnosno tradicionalnom kineskom medicinom.