China ABC

Učešće žena u političkim delatnostima

 

U Ustavu NR Kine se potvrdjuje da ženske i muške osobe u Kini imaju istovetno pravo u političkom planu. Žene i muškarci uživaju istovetno aktivno i pasivno pravo, kao i pravo učešća u upravljanju državnim poslovima i stupanja na dužnost državnih funkcionera. Medju poslanicima Svekineskog narodnog kongresa 10.saziva postoji 604 žene što zauzima 20.2 odsto ukupnog broja poslanika.Medju ovim ženama je 21 član stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa što je uzelo 13,2 odsto ukupnog broja članova stalnog komiteta Kongresa.

Medju članovima Svekineskog komiteta narodnog političkog konsultativnog saveta 10.saziva postoje 373 žene što uzima 16.7 odsto ukupnog broja članova ovog komiteta.A medju članovima stalnog komiteta Svekineskog konsultativnog saveta je 35 žena što uzima 11,7 odsto ukupnog broja članova stalnog komiteta ovog saveta.

Radi obezbedjenja odredjene proporcije žena koje učestvuju u državnim poslovima i njihovo uživanje potpunog političkog prava u Kini je formiran i usavršavan mehanizam za kvalifikaciju žena kadrova. Godine 2003. sedam ženskih osoba je stupile na državni rukovodeći položaj. One su: vicepremijer Vu Ji, potpredsednice stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa He Luli, Gu Sjulian i Ujunćimuge, državni savetnik Čen Čili i potpredsnice Svekineskog komiteta narodnog političkog konsultativnog saveta Lju Jandong i Hao Điansju. U 28 institucija kineskog državnog saveta ima jedan ministar žena i 15 zamenika ministara, a u rukovodećim telima nivoa provincije, okruga i sreza ima 5056 funkcionera žena od kojih 56 provincijskih funkcionera i oko 500 gradonačelnika i zamenik gradonačelnika. Naglo je ojačana svest širokih masa žena za učešće u državnim poslovima. U izborima poslanika lokalnog narodnog kongresa učestvovalo 73.4 odsto žena. ( na slici kineski vicepremijer Vu Ji održala predavanje u Velikoj Britaniji )

Glavni ciljevi podneti u Programu za razvoj kineskih žena ( od 2001.do 2010.godine ) koji je uveden u Kini, obuhvataju podizanje nivoa upravljanja i samoopredeljenja kineskih žena da učestvuju u državnim i društvenim poslovima i povećanje proporcija broja žena da učestvuju u upravljanju administrativnim poslovima. U ovom dokumentu se potvrdjuje da je u rukovodećem telu vlada raznih nivoa potrebno više od jedne žene. A u državnim institucijama i vladama autonomnih pokrajina, gradova pod direktnom upravom Centralne vlade, gradova i okrugova je potreban broj žena, više od polovine ukupnog broja kadrova . Potrebno je povećanje broj žena na važnim rukovodećim položajima. Postepeno se povećava proporcija žena kadrova od ukupnog broja kadrova. U seoskim i komitetima gradskih naselja se povećava udeo funkcionara žena. Potrebno je proširivanje kanala demokratskog učešća žena u političkim delatnostima i podizanje njihovog nivoa demokratskog učešća u ovim poslovima.

Kineska vlada aktivno stvara povoljnu društvenu sredinu za učešće žena u državnim poslovima,kao što su: jačanje stručke obuke i kvalifikacije, podizanje svesti žena za učešće u državnim poslovima i njihove konkurentnosti i jačanje obuke žena tehničara i menadžera u cilju podizanja njihovog kvaliteta u političkoj oblasti i sticanja profesionalne sposobnosti.