China ABC

Pregreda žena

 

Do kraja 2002.godine u Kini ima 620 miliona ženskih osoba što zauzima 48.5 odsto ukupnog broja stanovništva u zemlji. Kineska vlada posvećuje veliku pažnju razvoju i progresu žena i ravnopravnost izmedju muškaraca i žena potvrđena je kao osnovna državna politika za doprinos državnom i društvenom razvoju. Prilikom donošenja državne makropolitike, vlada poštuje principe ravnopravnog učešća muškaraca i žena , njihovog zajedničkog razvoja i zajedničkih interesa. Kineska vlada je progresu i razvoju žena isporučila solidnu političku i pravnu garanciju.

Od sredine 90-tih godina prošlog veka, kineska vlada je donela i objavila petogodišnji i desetogodišnji program o razvoju kineskih žena. Ovim dokumentima su realno zaštićeni zakonita prava i interesi žena, poboljšana društvena sredina za njihov razvoj i unapredjen svestrani progres njihove stvari. Kineske žene uživaju prava istovetna kao muškarci u političkoj, privrednoj, kulturnoj, društvenoj i oblasti porodice. Ujedno vlada i društvo posvećuju sve veću pažnju zaštiti specifičnih prava žena koja su smatrana jednim od važnih sastavnih delova državne zaštite osnovnih ljudskih prava. Uz zajedničke napore kineske vlade i svih krugova društva, položaj kineskih žena je očigledno podignut, a njihov kvalitet svestrano poboljšan, te razvoj i progres žena su stupili u nevidjeno povoljni period.