China ABC

Ukratko stanje

Tibetanska autonomna pokrajina je područja sa najviše pripadnika tibetske nacionalne manjine koji čini 45 odsto tibetskog naroda. Osim tibetske nacionalne manjine, u Tibetu takođe žive narodnosti Han, Hui, Menba, Geba, Nasi, Nu i Dulong.