China ABC

Međunarodni ekološki pakti u kojim se učestvovala Kina

Kina je polazeći iz stava zadužnog za međunarodnu sredinu i očuvanje prirodne resurse, potpisala više od 30 pakata. To su:

«Međunarodni pakt protiv morskog zagađenja od nafte» (1954. London)

«Pakt o ribarenju i zaštiti resursa živa bića na moru» (1958. Ženeva)

«Pakt za upravljanje lovljenja kitova» (1946. Vašangton)

«Protokol o zaštiti biljaka u Jugoistočnoj Aziji i Pacifičkom okeanu» (1956. Rim)

«Pakt o kontinentlnom grebenu» (1958 . Ženeva)

«Pakt o Južnom polu» (1959. Vašington)

«Pakt svetske meteorološke organizacije» (1947. Vašington)

«Pakt o odgovornosti građanske poslove od oštete naftnog zagađenja» (1969. Brisel)

«Pakt zaštite svetske kulture i prorodnog nasledstva» (1972. Pariz)

«Pakt o eksplataciji u kosmosu » (1972. Moskvo)

«Pakt borbe protiv zagađenja mora zbog otpadnih stvari» (1972. Lodon)

«Pakt o zabrani razvoja bakterijsko oružje» (1972. Lodon)

«Pakt o kako intervenira kad nešto bez ulja zagadi more» (1973. London)

«Pakt protiv zagađenja od brodova» (1978. London)

«Pakt o zaštiti nuklearnih materijala» (1979. Vijena)

«Pakt o zaštiti ozona» (1985. Vijena)

«Pakt o hitnoj pomoći za nuklearnu nesreću» (1985. Vijena)

«Pakt o ranom prijavljanju nuklearne nesreće» (1986. Vijena)

«Protokol o poštrojenju ozona u Montrealu» (1987.Montreal)

«Centralna mreža gajanja vodnih proizvoda u Aziji i Pasifičkom okeanu» (1988. Bangkok)

«Pakt Bazela o prenosu opasnih otpadnih stvari kroz granicu» (1989. Bazel)

«Okvirni pakt promene klime» (1992. Rio De Žameiro)

«Pakt raznovrsnosti živa bića» (1992. Rio De Žameiro)

«Ugovor o zajedničkoj borbi protiv šumarskog požara između kineske vlade i saveza sovjetske republike» (1980)

«Ugovor kineske vlade i japanske vlade o zaštiti ptica selica i njihovih pristaništa» (1981.)

«Ugovor kineske vlade i australjiske vlade o zaštiti ptica selica i njihovih pristaništa» (1986)

«Ugovor o mirnom korišćenju nuklearne energije između Kine i Pakistana» (1986)

sem toga, Kina takođe aktivno podržava mnogo važnih dokumenta u vezi sa zaštitom sredine i prirodnih resursa.ovi dokumenti uključuje «Čovečanstva ekološka deklaracija OUN», «Program o zaštiti svetskih prirodnih resursa» 1980. godine, «Deklaracija Najrobija»1982. godine i «Deklaracija o zaštiti sredine i razvoja» 1992. godine.