China ABC

Međunarodna saradnja i razmena u zaštiti sredine

Kina, kao najveća zemlja u razvoju, igra važnu ulogu u međunarodnoj ekološkoj sceni. Kina se aktivno učestvuje u spoljnim aktivnostima za zaštite sredine i dala je veliki doprinos u ovoj oblasti.

1972. godine, kineska vlada je uputila delegaciju za učešću u prvoj konferenciji čovečanske sredine. 1992. godine, premijer Li Peng koji vodi kinesku delegaciju, je prisustvovao samitu za zaštitu sredine i razvoj i potpisao «Okvirni pakt promene klime » i «Pakt raznovrsnosti živa bića». Augusta 2002. godine, kineska delegacija na čelu sa premijerom Đžu Žongji se učestvovala u samitu za održiv razvoj i na kome je objavila da je Kina ratifikovala «protokol iz Kjota» što je dobila visoku ocenu međunarodne zajednice.

U pregovorima međunarodnih ekoloških konferencija i međunarodnih pakata, Kina se dosledno insisitirala na zaštiti globalne sredine. Zemlje u razvoju i razvijene zemlje treba da se zajedno zaduže zaštitu sredine. Kina se takođe odlučno protivi hegemonizmu ekološkoj oblasti.

Sem toga, nevladine organizacije za zaštitu sredine kao što naprimer prirodna fondacija, međunarodna fondacija za zaštitu životinja, pokretaju opširnu saradnju sa Kinom u zaštiti sredine i postigli su velike rezultate.

Kina je takođe ustanovala Komitet kineske sredine i razvijanja međunarodne saradnje. Ovaj komitet koji je sačinjen od 40 poznatih ličnosti i stručnjaka, je predložio kineskoj vladi mnogo vrednih predloga.