China ABC

Stanje vazdušne sredine

U poslednih godina, kvalitet gradskih vazduha je neprestano poboljišan. Međutim, još vazdušni kvalitet 2/3 gradova nije dostigao u standard 2 skala državnog vazdušnog kvaliteta. čestice u vazduhu su glavne zagađene stvari. Gradovi koji su teško zagađeni se nalaze centralnom, severozapadnom, severoistočnom delu Kine. Među pomenutim područjima, u nekim gradovima čak i ima zagađenje sumpora dioksida. A u južnom području ima pitanje kisele kiše.